Elállási jog megrendelésnél

Elállás joga:Megrendelése során a Vevő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 15, azaz tizenöt munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a szállító cég, futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Szállító köteles a Vevő által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30, azaz harminc napon belül visszatéríteni. Szállító kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Ezen elállási jog nem vehető igénybe a következő romlandó élelmiszer jellegű termékeknél:

- Bármilyen natúr méhpempő: Vevő saját felelősségére választ hűtött, vagy hűtetlen szállítási módot, mindkét esetben a feladástól számított 24 órán belül az első kiszállítási kísérlet megtörténik. Ha Vevő később veszi át a terméket, vagy hűtés nélkül kéri a szállítást, a kiszállított méhpempő minőségére semmiféle garanciát nem vállalunk. Az elállási joggal az áru jellegéből adódóan annak átvétele után Vevő nem élhet, a termék visszaküldése esetén semmiféle kártérítési kötelezettséget nem vállal.

- Bármilyen nyers virágpor: A nyers fagyasztott virágpor legfeljebb néhány napot bír ki fagyasztás nélkül, ezért a szállító csomagfeladásától számított 4 napon túli termék visszaérkezés esetén semmiféle  kártérítési kötelezettséget nem vállal.A Szállító jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:

1. a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy

2. a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét.