Játékszabályzat

Játékszabályzat

 

Ebben az ismertetőben a "Fociláz a Mézbarlangban!" nyereményjáték (továbbiakban "Játék") résztvevőinek szolgálunk részletes információkkal.

 

**1. A Szervező**

 

   A Nyereményjáték szervezője, lebonyolítója valamint adatkezelője a Mézédes Otthon Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, hrsz:0148/4; Cg.: 13-09-144973; adószám: 22986511-2-13 – a továbbiakban: “Szervező”).  

 

**2. Részvételi feltételek**

 

   A Nyereményjátékban Játékosként (a továbbiakban: „Játékos”) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

  A Nyereményjátékból ki vannak zárva: a Szervező tulajdonosai, dolgozói és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése);

 

**3. A Játék**

 

   A Játék a Magyarország- Ausztira labdarugó mérkőzés végeredményének megtippelésére irányul. A sorsoláson az a Játékos vesz részt, aki a www.mezbarlang.hu webáruházon keresztül adja le megrendelését, melynek megjegyzés rovatában beírja a tippet. Az 1. számú nyeremény kisorsolása az összes tippelő közül történik.

 

A 2. számú nyeremény kisorsolása kizárólag a helyes tippelők közül történik.

 

Minden Játékos a saját nevével és email címével bekerülhet a sorsoláson résztvevők adatbázisába.

 

**4. A játék időtartama**

 

A Játék kezdete: 2016. Június 12. 7:00

 

A Játék zárása: 2016. Június 14. 18:00

 

**5. Nyeremények**

 

1.számú díj: 1 db EB 2016 football labda (offical UEFA replika ball)

 

2.számú díj: 1 db Hoyer mézbor, 750 ml

 

A díjakat a Szervező a Játékos megrendelésével együtt továbbítja a Játékos által megadott címre.

 

**6. A sorsolás módja**

 

   A nyertesek kiválasztása a regisztráltak közül véletlenszerűen, elektronikus sorsoló program segítségével történik. A Nyereménysorsoláson csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik vásárlásuk megrendelőlapjának megjegyzés rovatát kitöltötték valamilyen végeredménnyel.

  A nyeremények kisorsolására a nyereményjáték lezárását követő harmadik munkanapon 10:00-kor a Szervező telephelyén kerül sor. (2120 Dunakeszi, hrsz. 0148/4).

  Minden egyes nyertes mellé kisorsolásra kerül 1-1 db pótnyertes is.

  A Szervező a Nyerteseket a Játék lezárásától számított 5 munkanapon belül a Játékos által megadott e-mail címen keresztül értesíti további információkkal és a nyeremények átvételével kapcsolatban.

  A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért, hibájáért (Pl: téves e-mail cím, nem valós adatfeltüntetés, stb) a Szervező felelősséget nem vállal.

  Amennyiben a Nyertes az értesítésre 5 napon belül nem ad visszajelzést, úgy a nyereményre továbbiakban nem jogosult, helyére a Pótnyertes lép.

 

 Szervező az át nem vett küldeményért felelősséget nem vállal. A Nyertes a fentiekben felsoroltak szerint jogosult a Nyereményre.

 

**7. Adatvédelem**

 

    A Játékosok által megadott adatok a nyeremény átadását, és a rendelés kézbesítését szolgálják. Adatkezelő az adatok kezelését az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hatályban lévő magyar jogszabályok rendelkezései szerint végzi.

  Az adatok feldolgozását Szervező saját hatáskörben végzi, a Játékosok adatait harmadik félnek nem adja ki.

  Az adatszolgáltatás önkéntes, és a rendelés feltételeivel megegyező. A Játékos a regisztrációval hozzájárul, hogy Szervező saját termékeiről és további nyereményjátékairól a megadott e-mail címen hírlevet küldjön. A hírlevél szolgáltatásról Játékos a későbbiekben bármikor leiratkozhat.

 

 

**8. Általános rendelkezések**

 

    Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, rosszhiszeműen jár el, vagy a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, akkor a Szervező az ilyen Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárt Játékos eltávolításra kerül az Alkalmazásból.

   Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játék szabályainak megváltoztatására, illetve kiegészítésére.

  Bármilyen probléma, vitás kérdés esetén, forduljon a Szervezőhöz a Játékszabályzatban meghatározott elérhetőségeken. Szervező megkísérli a kérdést békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetén a játékban résztvevő jogosult a jogszabályokban meghatározott jogorvoslati lehetőségeket igénybe venni.

 

 Dunakeszi, 2016. június 10.

 

Mézédes Otthon Kft. (Mézbarlang) Szervező

 

 

Árukereső.hu Árukereső.hu
simplepay_hu